පැයෙන් පැයට Bitcoin නොමිලේ ලබා ගන්න

Bitcoin කියන්නෙ ලෝකයේ ඉහල වටිනාකමක් තියන දෙයක්. මේ වන විට Bitcoin 1 ක් රුපියල් ලක්ෂ 15 ක් පමණ වෙනවා.
ඉතින් Bitcoin උපයාගන්න ගොඩක් ක්‍රම තියනවා. පැයෙන් පැයට නොමිලේ Bitcoin ලබා ගත හැකි නියම වෙබ්ඩවියක් තියනවා. පහත වෙබ්සයිට් එකෙන් ඒකට Register වෙන්න.

https://freebitco.in

දැන් මේ සයිට් එකට Log වෙලා පැයෙන් පැයට ROLL බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නෙ.

පැයකට 0.00000007 BTC – 0.02000226 BTC ලබා ගන්න පුලුවන්.
ඒ වගේම ඒ පැයට Bitcoin Lottery 2 ක් කුත් නොමිලේ ලැබෙනවා. ඒවා ජයග්‍රාහනය කලොත් තවත් වැඩි වටිනාමක් ඇති Bitcoin ලැබෙනවා.
MULTIPLY BTC, BETTING, LOTTERY,.. වැනි Bitcoin අගයන් වැඩි කර ගතහැකි තවත් දේවල් මේ සයිට් එකේ තියනවා.
Bitcoin withdraw කර ගන්න Bitcoin Wallet එකේ Bitcoin Address එක මේ සයිට් එකේ Profile එකට ගොස් ලබා දෙන්න.

ඉතින් මේ Bitcoin තියාගන්න Wallet එකක් ඕනා වෙනවා. එවැනි Wallet ගොඩක් තියනවා.
ඔයාලට Wallet එකක් නැත්නම් බොහෝ දෙනා ගන්න, හොදටම Wallet එකක් පහත වෙබ්සයිට් එකෙන් free හදා ගන්න.

www.coinbase.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *